Gedreven door kwaliteit!

Swicon, kwaliteitsmeting en -advies voor de mobiliteitsbranche.

Mystery Client Onderzoek

After Sales (werkplaatstest)

Mystery Shopping is gemeengoed binnen de autobranche,

maar Swicon is uniek. Onze corebusiness is het uitvoeren van Mystery Client onderzoeken binnen de aftersales. Door verkoop gaat uw bedrijf een relatie aan met de klant. De werkplaats is bij uitstek dé plaats in het autobedrijf waar de relatie met de klant wordt versterkt of afgebroken. Een belangrijk ijkpunt is ‘de eerste APK’. Ook hierna is een tevreden klant essentieel voor de continuïteit op de lange termijn.

Swicon voert dagelijks werkplaatsonderzoeken uit, alle met het doel de kwaliteit die de werkplaats levert te verhogen. Dit heeft positieve gevolgen voor de klanttevredenheid (en dus retentie) en het rendement. Onze adviseurs hebben technische kennis en kennis van het autobedrijf. Daarnaast zijn ze geografisch door het hele land verspreid. Hierdoor zijn wij in staat om binnen een beperkt tijdsbestek veel werkplaatstests uit te voeren zonder concessies aan de kwaliteit en herkenbaarheid.

Sales

Een nieuw model, een promotieactie, een concurrentievergelijk; redenen genoeg om te onderzoeken of uw verkopers het maximale uit de showroomtraffic halen. Wanneer de klant de moeite neemt uw showroom te bezoeken, is dat een waardevol contact waar u het maximale uit wil halen.

Mystery Shopping is een effectieve en efficiënte methode om de verkoopafdeling op scherp te zetten en elk klantcontact maximaal te benutten. Zo voorkomt u dat dit waardevolle contact (deels) verloren gaat.

Ons netwerk aan ‘shoppers’ is landelijk dekkend en heeft uitgebreide ervaring met de autobranche. Wij zijn dagelijks aanwezig op de vele autoboulevards die ons land rijk is. Neem contact met ons op zodat we ook uw dealernetwerk kunnen bezoeken.

1000
Werkplaatstesten
4500
Techniekcontroles

Caller

Eindeloos overgaan, in gesprek, keuzemenu’s etc. Voor de klant is bij dit eerste contact met de dealer al snel de toon gezet. Hier valt helaas weinig te winnen en vooral heel veel te verliezen.

Wilt u inzicht in hoe vaak de klant doorgeschakeld wordt of hoeveel tijd het hem of haar kost voordat de klant de gewenste persoon in uw organisatie aan de lijn heeft? Wij kunnen tegen een beperkte investering over een korte of lange periode steekproeven doen en de resultaten aan u rapporteren.

“In de organisatie is er slechts één baas, de klant! Hij kan iedereen, van hoog tot laag in de organisatie ontslaan, simpelweg door z’n geld ergens anders uit te geven.”

Sam Walton, Wal-Mart

Audits

Garantie audits

Onterechte claims, te hoge claims, dubbele claims, het komt allemaal voor. Swicon inventariseert door middel van een steekproef potentiële fraudegevallen en kan aan de hand daarvan een gericht onderzoek doen naar fouten of opzettelijke misleidingen in garantieclaims binnen uw netwerk.

Dergelijke onderzoeken renderen en beschermen uw organisatie tegen hoge, onterechte kosten.

Dealerstandaard audits

Een zorgvuldig ontwikkeld en kostbare Corporate Identity valt of staat met een juiste implementatie. Wij bezoeken uw netwerk en controleren op de aanwezigheid van de juiste middelen; gebruik en plaatsing van POS-materiaal, up-to-date foldermateriaal, netheid, kleding enzovoort.

Garageformule audits

Willekeurige garagebedrijven sluiten zich bij uw formule aan om duidelijke redenen: gezamenlijke marketing, gedeelde investeringen, kennis etcetera. Maar houden zij zich wel aan de voorwaarden? Slecht presterende bedrijven binnen uw netwerk creëren slechte mond-tot-mondreclame onder uw naam. Zeker met de steeds meer gebruikelijke online reviews kan de impact hiervan groot zijn. Swicon controleert garages op kwaliteit en het correct implementeren van de franchiseformule.

Aftersales audits

Swicon controleert jaarlijks de werkplaatsen van honderden dealers op kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van onderhoud en reparatie. Dit kan door nacontroles en Mystery Guest onderzoek. Neem contact op en we bespreken de mogelijkheden voor uw organisatie.

“Waar geen standaards zijn, is van continue verbetering geen sprake.”

Taiichi Ohno, Toyota Motor Company

Advies

Begeleiding naar ISO 9001:2015

Kortgeleden is de nieuwe versie van de ISO 9001-norm uitgekomen. Wat betekent dit concreet voor u? Het beschrijven van procedures is niet meer expliciet vermeld en slechts noodzakelijk als de organisatie dit zelf zo inschat.

Procedures en registraties zijn vervangen door ‘gedocumenteerde informatie’. Voor enkele onderdelen van de norm betekent dit dat bewijs van een werkend kwaliteitsmanagementsysteem bewaard moet worden, voor andere onderdelen dat gegevens bijgehouden moeten worden om de prestaties te kunnen analyseren en verbeteringen in het systeem aan te kunnen brengen.

Swicon helpt u en uw organisatie een efficiënt en effectief kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en bij te houden. Het gehele certificeringsproces verloopt zo voor uw organisatie zonder grote inspanning.

Ook na implementatie en certificering kunnen wij u blijven ondersteunen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van interne audits en verbeteringen door te voeren aan het managementsysteem. Zo kunt u zich bezig houden met het ondernemen zelf.

Verbetertrajecten

Binnen veel dealernetwerken steken enkele holdings of bedrijven er in positieve of negatieve zin uit. Dat kan zijn in het aantal herhalingsbezoeken, onterechte claims, slechte scores op klanttevredenheid of expliciete klachten.

Swicon adviseert en coacht dergelijke bedrijven intensief en langdurig tot de gewenste resultaten zijn bereikt. Wij gebruiken hiervoor een combinatie van advies en controle, een combinatie die het snelst resultaten oplevert.

Door de zwakste schakels in uw organisatie intensief te begeleiden naar betere prestaties, verbetert u de resultaten en uitstraling van uw gehele organisatie.

Begeleiding naar ISO 14001

De ISO 14001-norm is gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties van een organisatie op milieugebied. Er wordt onder andere goed gekeken naar de milieurisico’s binnen de organisatie. Het doel van ISO 14001 is om continue verbetering te realiseren op het gebied van milieu, wat op termijn een kostenbesparing kan betekenen.

“Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt”

Johan Cruijff

Over Swicon B.V.

“Maar zo doen wij dat altijd al”, is een veelgehoorde uitspraak in de autobranche. Hieruit blijkt een pijnlijke aanname dat de manier van werken van tientallen jaren terug nu vast nog wel voldoet. De dalende omzetten en winstmarges en het opvallend hoge aantal faillissementen binnen de autobranche spreken dit echter tegen.

Wij zien dat het traditionele autobedrijf talloze kansen onbenut laat om de ervaring voor de klant prettiger te maken en daarmee zowel een hogere klanttevredenheid als een hogere omzet en winst te behalen. Wanneer de klant duidelijkheid en eerlijkheid ervaart zullen de kosten als minder relevant gezien worden.

Swicon B.V. streeft naar meer kwaliteit, eerlijkheid en kunde als bouwstenen voor een groter vertrouwen in de autobranche. Wij bieden een aantal handvatten die bewezen resultaat opleveren voor wat betreft klanttevredenheid en rendement.

“Dat vergt vast een forse investering”, denkt u vast. Dat valt mee en bovendien is het een investering die bewezen rendeert voor importeurs, dealerholdings, losse dealers, formules en universelen. In het kort komt het er op neer dat klanttevredenheid correleert met rendement. Zou dat betekenen dat de klant ontevreden is als u geen rendement maakt? Dat is zeer onwaarschijnlijk. Wij denken dat een goed rendement een gevolg is van tevreden klanten.

Swicon is een kwaliteitadviesbureau voor de autobranche. Onze adviseurs en auditoren zijn jaren lang betrokken geweest bij de autobranche en hebben technische kennis. Zij kennen het autobedrijf en zijn procedures door en door. Begeleiding naar ISO 9001, waaronder ook de nieuwe versie (2015), is daardoor op een efficiënte en effectieve wijze mogelijk. Dit beperkt voor u en uw personeel de kosten en overlast.

Het Swicon B.V. adviseursteam,

0251-745010
info@swicon.nl

ADVIES

We beginnen met het vaststellen van uw strategische doelstellingen en de koppeling met het kwaliteitsbeleid. Waar het kwaliteitsbeleid tekortschiet voor uw doelstellingen of de norm die u wilt behalen, helpen wij met aanvullingen. In de loop der tijd houden wij uw systeem up-to-date.

CONTROLE

Er van uit gaan dat vervolgens alles als vanzelf goed gaat, is enigszins naïef. Ieder kwaliteitssysteem vergt periodieke controle en wanneer u een norm volgt, zoals ISO 9001, is het zelfs een vereiste. In zulke gevallen is het een verplichting, maar periodieke controle is ook een zeer effectief middel om uw kwaliteitssysteem en dus de kwaliteit die u levert continue te verbeteren.

Goede controle is afhankelijk van 2 zaken: tijd en onafhankelijkheid. Heeft u tijd genoeg en bent u niet persoonlijk bij uw personeel betrokken? Dan bent u een uitzondering.

Wij kunnen u helpen interne audits uit te voeren. Ook Mystery Shopping is een optie.

“Verbeteren van zowel het imago als rendement van de branche; streven naar een win-win situatie”

Missie

“Het imago én het rendement van de branche substantieel verbeteren en de continuïteit van ‘het autobedrijf’ voor de lange termijn waarborgen door importeurs, dealerholdings, individuele dealers, universele garages en garageformules te ondersteunen bij alle denkbare kwaliteitsverhogende activiteiten, zowel door advies als door controle.”

Visie

Klaar voor meer rendement?

Bel ons op 0251-745010 voor een afspraak om -vrijblijvend-  te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.